Обиколка на завода

Стара фабрика1
фабрика1
EQ01
EQ04
EQ05
EQ06

Оборудване

L1
L2
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

Екологичен дисплей